فرم ثبت درخواست تیم- ایده

لطفا به پرسش های زیر جواب بلی یا خیر ندهید.پاسخ های شما ملاک بررسی ماست.

مشخصات درخواست کننده:

مشخصات نفر اول اعضاء تیم :

مشخصات نفر دوم اعضاء تیم :

مشخصات نفر سوم اعضاء تیم :

مشخصات کسب و کار نوپا :

فقط فایل Word و PDF قابل قبول است.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

تماس با ما