منتورها
علی اصغر احمدی خلیلی

رئیس هیئت مدیره


رینگ خودرو پارس

یزدان حیدری

رئیس هیئت مدیره


پارمیدا

رضا کلانتری نژاد

مدیرعامل


هم آوا

صادق احمدی خلیلی

مدیرعامل


رینگ خودرو پارس

هادی طزری

مدیرعامل


بساپارس صنعت

محمد علی احترام

مدیرعامل


شایگان صنعت

حمیدرضا دیباجی

مدیرعامل


بساتندشار

محسن اسعدی پور

مدیرعامل


مهرانفورماتیک

مهران میرزایی

قائم مقام مدیرعامل


بساپارس صنعت

میلاد دباغها

قائم مقام مدیرعامل


شایگان صنعت

مهدی مقصودی

قائم مقام مدیرعامل


بساتندشار

بهزاد ساعتی

مشاور مدیرعامل


رینگ خودرو پارس

محمد صلاحی

مشاور مدیرعامل


رینگ خودرو پارس

سهیل عباسی

معاون کارآفرینی و نوآوری


هم آوا

احسان فلسفی

معاون تحقیق و توسعه


بساپارس صنعت

حمیدرضا ریاضی

معاون فنی و پشتیبانی


رینگ خودرو پارس

علیرضا حاجی علی محمدی

مدیر تحقیق و توسعه


رینگ خودرو پارس

دامون فضلی

مدیر برنامه


بساپارس صنعت

میلاد محمودی

مدیرارشد کارآفرینی و نوآوری


هم آوا

رامین سلیمانی

مدیر برنامه آی فینک


هم آوا
[e_org_chart_ps name="%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7"]	
تماس با ما